Adventskalender 2020 22 december

Jultomten

För många av oss kanske det inte blir någon riktig jul utan jultomten.
Men vad är egentligen historien bakom denna kända figur?

Precis som många väsen och gestalter i våra traditioner är jultomten en blandning av gammalt och nytt och han har drag av olika traditioner och sammanhang.
Den nordiska och svenska tomten har en del särdrag och han bär prägel av våra folkliga högtider i det förindustriella samhället.

Jultomten,  som vi känner honom idag bygger på en samling folksagor, mytologiska berättelser, verkliga personer och även reklam. Under asatrons tid hade de flesta germanska kulturerna en högtid kring midvintersolståndet, som bland annat kallades ”Yule”. 

Jultomtens tydligaste ursprung är Sankt Nikolaus – en givmild biskop som levde i Turkiet på 300-talet. 

Men så finns det en gestalt till att tänka på, som den nordiska jultomten påverkats av - gårdstomten! I svensk folklig tradition fanns föreställningar om att på gårdarna förutom människor och djur, även bodde en liten, oftast gråklädd figur som hade till uppgift att skydda djuren från olycka och misskötsel. 

När sedan den svenska konstnären Jenny Nyström använde gårdstomten i sina illustrationer i slutet av 1800-talet, så kopplade hon samman gårdstomten med julfirandet och han fick en röd luva. Man kan säga att den svenska gårdstomtens påverkan på den svenske jultomten är att den senare kommer hem till oss, medan Santa Claus inte syns till, eftersom han kommer genom skorstenen under julnatten.

Jultomten bär alltså  på en mängd influenser från hela västvärlden, och hade knappast varit möjlig utan vår tids massmedia, medeltidens mysteriespel och den svenska folkliga traditionen. 

lyssna på två julsagor nedan