Adventskalender 2020 21 december

Svävande dopänglar. Missa inte inslaget längre ner där det är en inbjudan till en vise-män-vandring i Landsjökyrkans trädgård.

De svävande dopänglarna

Svävande dopänglar kallas de snidade och målade änglar av trä, som förekommer i ett fåtal Svenska kyrkor. De hänger i en lina, som leder ned från kyrkorummets valv eller tak.
Vanligen håller ängeln båda armarna utsträckta. En del änglar håller en liten bricka i ena handen för dopskål, som brukar ha formen av en mussla. I den andra handen håller vissa änglar en bibeltext.

Ängelns uppgift vara ursprungligen att fungera som dopfunt. Då löpte linan över en liten trissa nära kyrktaket och linans andra ända ledde ned i kyrkorummet. Där fanns en vevanordning som gjorde det möjligt att hissa ängeln upp och ned.

Ängeln hängde i vanliga fall nära kyrktaket men firades ned till lämplig höjd vid dop.
En skål för dopvatten placerades då på ängelns bricka och gjorde tjänst som funt.

I Sverige är dopänglar ovanliga, de som finns kvar idag hänger vanligen över dopfunten. De flesta svenska dopänglarna finns i kyrkor i omgivningen av Jönköping.

Dopängeln i Skärstad kyrka

Dopängeln i Skärstad kyrka

I samband med restaureringen av Skärstad kyrka 1943 fick kyrkan som gåva av Kyrkliga ungdomskretsen ta emot en dopfunt eftersom församlingen inte haft en sådan på 125 år.

En dopängel från den gamla kyrkan renoverades och placerades över dopfunten. Både dopängeln och dopskålen är från 1700-talet.