Adventskalender 2020 15 december

Kormosaiken i Skärstad kyrka. Konstnär, Bo Beskow

”Kampen mellan det onda och goda”

har konstnären Bo Beskow valt som namn på sin kormosaik i Skärstad kyrka, invigd i november 1972. Det goda illustreras av Jerusalems portar, det onda av draken.

Bo Beskows farfar var kyrkoherde i Skärstad åren 1874-1901 och med den anknytningspunkten föll det sig naturligt att kontakta konstnären inför renoveringen/utsmyckningen av koret i Skärstad kyrka. 

Bo ville utforma ett konstverk i mosaik och började sitt arbete, inspirerad av sin fars, Natanael Beskow, psalm ”Som sol om våren stiger”, nr 139 i dåvarande 1937 års psalmbok.

I ett brev från oktober 1969 skrev Bo Beskow:
”Min fars älsklingspsalm har hela tiden ljudit för mig medan jag har arbetat med skisser till Skärstad. Många gånger tidigare har jag funderat över vad kyrkorummet skulle behöva för att komma till sin rätt.”

Bilden och motivet presenterar han så här:
”Ljus och mörkret. Liv ur död. Ny himmel och ny jord. Kampen mellan det onda och det goda, inom oss och utom oss. Jakobskampen och striden mot vilddjuret.
 'Som sol om våren stiger' - men även 'Tränger i dolda djupen ner'.
Nederst störtar berg i havet, överst stiger solen - eller livets träd - ljuset från öster - över det himmelska Jerusalem, vars silhuett reser sig som orgelpiporna över läktaren”
Se och hör mer om Skärstad kyrka

 

Bo Viktor Beskow, född 13 februari 1906, död 1 april 1989

Han var son till Natanael och Elsa Beskow samt från 1927 gift med Zita Nardi och bror till Gunnar Beskow.

1955 gifte han sig med Greta. Med henne fick han först dottern (Boel) Maria 1958,  som Dag Hammarskjöld blev fadder/gudfar till, och sedan dottern Susanna 1961.

Beskow studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1923,1926 samt i Rom 1926-1927, Paris 1928-1929 och Portugal 1933-1934. Separat ställde han ut i Stockholm ett tiotal gånger bland annat på Gummesons konsthall 1929, Galerie Moderne 1934 och Konstnärshuset 1938 samt några gånger i Göteborg, Gävle, Borås och Oslo. Han medverkade med ett flertal verk vid Nordiska museets utställning Barnet i konsten som visades 1941.

Vald till årets konstnär år 1980 presenteras Bo Beskow ”En grandseigneur (adelsman) i vår tid”