Församlingens minigudstjänst inför 1 söndagen i Fastan

Inspelad i Skärstad kyrka till 21 februari

Tema: Prövningens stund. Dagens kollekt går till Wettershus till 50% och stiftelsen Kyrkans SOS 50%. Swish kollekt 123 593 59 03.

Inspel 1

Evangelieläsning och betraktelse

Litanian, förkortad, som förbön

Psalm 275 och Välsignelsen

Inspel 2

Litanian, i dess fulla längd, från läktaren i Skärstad kyrka