VISK - Vänstern i Svenska kyrkan, Skarpnäcks församling

Kyrkovalet 6-19 september 2021.

KÄRLEK
Kärleken till Gud, medmänniskan och sig själv är grunden i den kristna tron. Tillsammans med befrielseteologin innebär det att vi vill arbeta för förändrade villkor för dem som lever i fattigdom, ensamhet och förtryck.

HÅLLBARHET
Hållbarhet handlar om att ta ansvar för skapelsen. I respekt för allt levande strävar vi efter att gestalta hur världen borde vara. Det innefattar globalt klimatarbete och engagemang i närmiljön, men även människans sociala och inre hållbarhet är i fokus.

SOLIDARITET
Solidaritet i Kristi efterföljd rymmer bejakande av HBTQi-personers rättigheter, en öppen feministisk kyrka, att ta ett särskilt ansvar för flyktingar och de mest fattigjorda och utsatta i samhället samt att aktivt motverka rasism, homofobi och islamofobi.

Visk Skarpnäck vill:

  • verka för inkludering, barnperspektiv och mångfaldsfrågor. Församlingen ska bli HBTQ-certifierad med regnbågsnyckeln.
  • möta människors oro över klimat och framtid genom att inspirera till en hållbar livsstil. Församlingen ska delta aktivt i kyrkans globala klimatarbete samt bli miljödiplomerad.
  • bygga broar mellan grupper i samhället, främja religionsdialog och ekumeniska samarbeten samt utöka församlingens internationella arbete.
  • arbeta för att Skarpnäcks församling ska ge hopp, andlig fördjupning och teologisk reflektion:  Gudstjänstlivet ska vara inkluderande och väcka engagemang.  Musiken ska ha bredd, variation och hög konstnärlig kvalitet. Markuskyrkans unika kulturvärden ska värnas. Fler volontärer ska inkluderas i verksamheterna.
  • främja den interna arbetsmiljön i kyrkan, bl.a. genom facklig samverkan och utbildad anställd personal istället för konsulter. Lednings­strukturen ska vara professionell och tillitsbaserad, ha ett HR-perspektiv och stå för en god ekonomisk förvaltning.

 Läs mer på: www.visk.info

Följande kandidater ställer upp för Vänstern i Svenska kyrkan till kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling: Niklas Hidmark, Inger Nilsson, Peter Olovsson, Ann Christine Björk, Frida Holmström, Viviane Janson, Anne Sörman, Stefan Gadd Dahlgren, Judith Chrystal, Anna Malmqvist, Mikael Brundin och Stefan Korpar.

KONTAKTA OSS GÄRNA
viskskarpnack@gmail.com