Verksamheter hösten 2021

När vi möts öppet och förtroendefullt så sker något viktigt med oss. Vi är alla delar av något större. Församlingens arbete syftar till att skapa och fördjupa en öppen och välkomnande gemenskap. Kalendern här på webben (se lite längre ned) har alltid uppdaterad information om all verksamhet.