Att gå ur Svenska kyrkan - utträde

Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss genom ett utträde, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något.

Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • verksamhet för unga
  • underhållet av kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta.
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Hur du avslutar ditt medlemskap

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran, det kostar ingenting.  Det finns tyvärr flera webbsidor som erbjuder dig "hjälp" att gå ur Svenska kyrkan, mot en kostnad. Svenska kyrkan har inget med dessa sidor att göra och tar starkt avstånd från att ta betalt för en tjänst som Svenska kyrkan utför gratis genom församlingarna.  

Blankett om utträde (PDF)  
Blankett om utträde för barn (PDF)

Du kan även skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen. Glöm inte uppge namn, adress och personnummer.

Vad händer efter begäran om utträde?
Den som begärt utträde ur Svenska kyrkan får en skriftlig bekräftelse från sin församling. kyrkan.

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar

Att tänka på

Kyrkoavgift
Som brytpunkt gäller den 1 november. Den som är antecknad som medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande kalenderåret.

Vigsel
Vid kyrklig vigselceremoni ska en av parterna vara medlem i kyrkan.

Begravning
Kyrklig begravningsceremoni med präst och musiker erbjuds inte för avliden som vid sin död inte tillhörde Svenska kyrkan. Som alla andra folkbokförda i Sverige betalar du även i fortsättningen en begravningsavgift. Den täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.