Team skola: Gymnasiet

JAG OCH MIN OMVÄRLD

Gymnasietiden är en period i livet då mycket av din vuxna identitet utvecklas. Det är därför vikigt att få reflektera över den fria viljan och alla val som kommer med den, fundera över vilken moralisk kompass du har och hur den fungerar med din omvärld.

Din tro och din rätt att utöva vilken typ av andlighet eller religion du önskar är lagstadgat, staten och Svenska kyrkan gick skilda vägar år 2 000. Trots det är samhället vi lever i starkt präglat av kristendomen och blir därför en viktig pusselbit i förståelsen för varför den värld vi lever i idag i Sverige ser ut som den gör.

Församlingen erbjuder en eller flera pass där eleverna får grundläggande kunskap om Sveriges kristna historia men där tyngdpunkten ligger på att skapa diskussion och reflektion kring livsåskådning och de samhällstrukturer kopplat till ett mångkulturellt samhälle.

Tidsåtgång: Vi avgör tillsammans utifrån uppdrag vad som passar er och kan vara allt från ett tillfälle till flera.

MARKUSKYRKAN

Vi kan erbjuda en guidad visning av en av Sveriges vackraste kyrkor ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz: Markuskyrkan.

KONTAKT & BOKNING

Rebecca Ortega, pedagog och samordnare för Team skola
rebecca.ortega@svenskakyrkan.se 
070-786 08 84

I läroplanen Lgy11 står följande:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
  • Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
  • Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.
  • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
  • Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.