Team skola: Årskurs 4-6

JAG OCH MIN KLASS

Under lättsamma former erbjuder vi er klass en halvdag med fokus på teamwork och samarbete. Det blir övningar i mindre grupper, tillitsövningar som går ut på att hitta sin egen gräns, andras gränser och skapa förståelse för att det finns skillader.

Tidsåtgång: Cirka 3 timmar, inklusive fika

VANDRING I ALLHELGONATID

Enbart för årskurs 6.
Allhelgonahelgen är en speciell helg för många människor och väcker känslor, tankar och frågor hos både barn och vuxna. I den här vandringen, som är uppbyggd kring tre stationer, kommer ni att få samtala kring allhelgonahelgen, titta på en kista och prata om död och begravning. Det blir också samtal om sorg och tröst. Vid den sista stationen kommer det att finnas fika och alla som vill får dekorera ett ljus att ta med sig hem/till skolan.

Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme, inklusive fika och frågestund.

KONTAKT & BOKNING

Rebecca Ortega, pedagog och samordnare för Team skola
rebecca.ortega@svenskakyrkan.se 
070-786 08 84

I läroplanen Lgr11 står följande i kursplanerna för religionskunskap:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:
  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.