Team skola: Årskurs 1-3

Kyrkdetektiven

Kom till Markuskyrkan och bli detektiver för en stund! I smågrupper blir ni utrustade med allt vad en detektiv behöver för att hitta ledtrådar/pusselbitar: karta, ficklampa och förstoringsglas. Uppdraget är att hitta pusselbitar som är gömda runtom i kyrkan. När alla detektiver löst uppdraget samlas vi för fika och går igenom vad alla pusselbitar betyder/är för något.
Tidsåtgång: 1 timme, inklusive fika och frågestund.

En stund i prästens skor

Vad händer i kyrkan? Följ med på en upptäcktsfärd runt om i kyrkan där vi på ett lekfullt sätt använder flera sinnen för att upptäcka kyrkan tillsammans. Barnen får samtidigt lära sig om kyrkans riter: dop, bröllop och begravning. Vi följer fotspår som leder oss fram till olika platser i kyrkan och upptäcktsfärden avslutas med fika och frågestund.
Tidsåtgång: 1 timme, inklusive fika och frågestund.

Jul- och påskvandring

Enbart för årskurs 2. Inbjudan sker separat.
Klassen bjuds in för att vara med på en spännande upplevelsevandring. Ni får resa tillbaka i tiden och först ta del av julens berättelse och senare på vårterminen uppleva påskens dramatiska historia. Båda vandringarna går ut på att ni leds genom olika scener som spelas upp av personalen. Guiden som leder dem hjälper till att förklara vad de ser och upplever. Efter vandringen, som sker genem Markuskyrkans vackra och spännande lokaler, samlas gruppen för att sammanfatta sina upplevelser genom samtal och ritande.
Tidsåtgång: 1 timme, inklusive fika, ritande och samtal.

Kontakt & bokning

Rebecca Ortega, pedagog och samordnare för Team skola
rebecca.ortega@svenskakyrkan.se
070-786 08 84

I läroplanen Lgr11 står följande i kursplanen för religionskunskap:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3:
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.