Team skola årskurs 7-9

FISKNÄTET

Enbart årskurs 7
Fisknätet är en verksamhet som har funnits i mer än 15 år, som erbjuds till alla åk 7-klasser i stadsdelen och genomförs i samverkan med stadsdelsförvaltningen. Fisknätet är en halvdag med fokus på samarbetsövningar och teamwork och en möjlighet för eleverna att lära känna oss som arbetar med ungdomar i stadsdelen och församlingen. Namnet syftar till att övningarna hjälper oss vuxna i närområdet att ”fånga upp” strömningar och vad som försigår i åldersgruppen just nu.

Tidsåtgång: en halvdag, inklusive fika

Normer och värderingar

Alla vet väl vad en norm är, eller? Här får ni möjlighet att under tre pass lära er mer om normer och värderingar, vad de är, hur de påverkar oss och hur vi lär oss att
identifiera dem. Vi varvar korta intropass med lekar och övningar där vi tillsammans får fundera kring olika normer, om de är bra eller dåliga och hur vi kan bryta en dålig norm.

Tidsåtgång: 3 träffar som är 2 timmar, inklusive fika

Välmående ungdom

Att vara tonåring är inte alltid så lätt, du går från att vara barn till att bli ung vuxen och ska samtidigt hitta dig själv, vem du är och vad du önskar bli. Under de här
två träffarna vill vi bidra med tillfällen att få reflektera över sig själv och sin omgivning och vad vi alla behöver för att må bra. Målet är att ungdomarna ska förstå vikten av att ta hand om sig själva och förstå sin del i att skapa ett gott samhälle som ger plats för alla olika individer (tolerans är byggstenen).

Tidsåtgång: 2 träffar som är 2 timmar i elevernas klassrum, med någon veckas mellanrum mellan träff 1 och 2.

KONTAKT & BOKNING

Rebecca Ortega, pedagog och samordnare för Team skola
rebecca.ortega@svenskakyrkan.se 
070-786 08 84

I läroplanen Lgr11 står följande i kursplanerna för religionskunskaP:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9:
  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.