Svenska med baby

Svenska med baby är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer.

Kärnan i Svenska med babys verksamhet är  öppna föräldragrupper som riktar sig till föräldrar och barn (cirka 0-2 år) med olika bakgrund. Träffarna är cirka 1,5 timme där de som träffas samtalar, byter erfarenheter, sjunger, fikar och tränar svenska (för den som vill). Träffarna leds av volontärer och gruppledare som också är småbarnsföräldrar. 

START 8/3
ÖPPEN FÖRÄLDRAGRUPP TISDAGAR  KL 13.00-14.30

För föräldrar och barn (cirka 0-2 år) på Markusplatsen, Skarpnäcks allé 38 , T-Skarpnäck. Församlingens förskollärare Åsa Peterson är på plats tillsammans med volontärer från Svenska med Baby.

Läs mer om verksamheten och var alla träffar är på svenskamedbaby.se