Socialdemokraterna, Skarpnäcks församling

Kyrkovalet 6-19 september.

Socialdemokraterna i Skarpnäcks församling arbetar för en öppen och demokratisk folkkyrka. Det innebär att kyrkan ska finnas för alla: i livets stora stunder och i varje vanlig dag; i glädje och sorg; i fest och vardag ska församlingen erbjuda en välkomnande gemenskap.

Församlingen ska

  • utstråla framtidstro, ge livskraft och vara öppen mot världen
  • möta människors andliga längtan på sätt som upplevs som relevanta
  • svara mot de sociala behov som finns i vår stadsdel och vara en röst för solidaritet och jämlikhet i samhället
  • vara en aktör för kulturupplevelser och kulturutövande i vår stadsdel

Under den senaste mandatperioden har vi haft förtroendet att leda församlingen. Stora resurser har avsatts på barn och unga samt för kyrkans sociala arbete. Nya barnkörer har startats och antalet konfirmander och ungdomar i vår ungdomsverksamhet har ökat kraftigt. Vi har gjort all verksamhet avgiftsfri för att öka tillgängligheten och vi har arbetat med inkludering och normkritik så att alla ska känna sig välkomna i vår församling. Ett stort arbete har lagts på att renovera Markuskyrkan och förvalta de unika kulturvärden som finns i denna byggnad. Vi har också byggt upp en stabil ekonomi i församlingen och arbetat mycket aktivt med att förbättra arbetsmiljön.

Våra 26 kandidater till Skarpnäcks kyrkofullmäktige har olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Vi är 13 kvinnor och 13 män som alla bor i församlingen.

För en öppen och demokratisk folkkyrka för alla – rösta med Socialdemokraterna den 19/9.

Våra fem viktigaste frågor
Under kommande mandatperiod vill vi särskilt fokusera på dessa områden: 

  •  Verka för att gudstjänstlivet utvecklas och förnyas och att församlingen prövar nya former genom vilka människor kan få reflektera över de stora livsfrågorna.
  • Prioritera barn- och ungdomsarbetet så att fler unga får del i en meningsfull gemenskap.
  • Vidareutveckla församlingens sociala arbete och arbetet för rättvisa och egenmakt.
  • Stärka församlingens ekonomi och genom förvaltning, drift och upphandling minimera församlingens klimatavtryck.
  • Göra Skarpnäcks församling till ett föredöme i frågor om arbetsmiljö.

Läs mer på socialdemokraternas webb

Följande kandidater ställer upp för Socialdemokraterna till kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling: Stina Billinger, Fredrik Stiernstedt, Monica Hallberg, Bo Olsson, Peggy Jönsson, Lukas Romson, Yasmin Eriksson, Svante Haggren, Martina Frick Isberg, Isak Reisberg, Britt Klasson, Justinian Rupia, Aina Persdotter, Jakob Lindström Wranne, Ann Liljeqvist, Lennart Öström, Victoria Eriksson, Roger Johansson, Aina Bigestans, Anton Tunving, Eva Ekblad, Leif Karlsson, Susanne Lindberg Elmgren, Stefan Nordqvist och Katarina Frisk.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Stina Billinger, stina.billinger@gmail.com 
Fredrik Stiernstedt, fredrik.j.stiernstedt@svenskakyrkan.se