Samtal och stöd

Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.

Händelser som förändrar våra liv kan präglas av största lycka eller djupaste sorg. När ett nytt liv föds och familjen får en ny medlem eller när en vän dör och livet känns tungt. Däremellan vardagen, med sina mindre drastiska upp- och nedgångar vilka också kan innebära en utmaning som är svår att hantera själv.

Församlingens diakoner och präster har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i olika skeden av livet. Det finns möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Det kostar ingenting, församlingens medlemmar har redan betalat.

Sorgegrupp

Sorgens ansikten är olika och vi har olika sätt att bearbeta det vi varit med om. Många tycker att det är bra att möta andra som har varit med om liknande saker och dela erfarenheter med varandra. Därför erbjuder Skarpnäcks församling samtalsgrupper för sörjande. Nästa grupp startar 29 september och du anmäler dig här på församlingens webb.

Själavårdande samtal

Frågor kring personliga relationer, livets mening eller tron? Ibland behöver vi hjälp med att få ordning på tillvaron, sortera tankar och intryck. Diakoner och präster har tystnadsplikt i samband med självavårdssamtal.

Terapi för familjer och enskilda

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm erbjuder kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsstrategier och livskriser. Familjerådgivningen tar emot par och familjer för både längre och kortare samtalskontakter. De tar också emot enskilda sökande för tidsbegränsad samtalskontakt.

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att få stöd i kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivning och hjälp med att göra en hållbar hushållsbudget. Det finns också möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp genom fonder. Församlingen delar aldrig ut akut ekonomiskt stöd.

Skilda världar

Enheten för Familje- och Nätverksstöd anordnar tillsammans med Skarpnäcks församling grupper för barn vars föräldrar är skilda eller separerade. Grupper för barn från 6 år och uppåt.

Bikt

I bikten ber vi Gud förlåta och försona oss med handlingar vi begått som skadat oss själva eller andra. Det som tynger och som vi inte kan släppa ifrån oss. En bikt föregås av ett samtal med en präst, som har absolut tystnadsplikt, efter samtalet förmedlar prästen Guds förlåtelse. 

Boka samtal eller själavård

Församlingens präster och diakoner har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i sorg. Det finns alltid möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Ring eller mejlar någon av dem, du hittar dem här och under sidan Medarbetare