Renovering av Markuskyrkans tak

Nästa steg av renoveringen av Markuskyrkan är att, i olika etapper, byta tak. Arbetet med etapp 1 av 4 pågår just nu och kommer att vara färdigt före midsommar 2022. Enligt planen kommer etapp 2 utföras 2026,  etapp 3 under 2031 och etapp 4 under 2036. 

Arbetet kommer inte att innebära någon stängning av kyrkan utan kan göras medan verksamheterna pågår som vanligt. 

Arbetet är godkänt av Länsstyrelsen  och kommer utföras av JW Plåtslageri AB samt övervakas av Stockholms Byggnadsantikvarier AB.

Har du frågor? Kontakta fastighetschef Jenny Asklund: 070-786 08 98.