Meny

Präster

Här hittar du församlingens präster. Dem kan du kontakta direkt för enskilda samtal om tro eller för bikt.

Präster

Maria Berg

Skarpnäcks församling

Kyrkoherde, Ledning, Präst

Christina Brandt

Skarpnäcks församling

Präst

Patrik Ehrman

Skarpnäcks församling

Präst

Mer om Patrik Ehrman

Särskilt uppdrag: Gudstjänst

Yvonne Iversen

Skarpnäcks församling

Präst

Erik Linde (f.d. Öberg)

Skarpnäcks församling

Präst

Magnus Olsson

Skarpnäcks församling

Präst