Projicerade bilder på gobelänger ovanför altaret i Markuskyrkan, Skarpnäcks församling.
Foto: Jonas Johansson

Digital konst i Markuskyrkan

Svenska kyrkan i Skarpnäck är en del av Digital@Idag 2020 2 oktober. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Under Digital@idag i år uppmärksammar Skarpnäcks församling digitalisering och kultur genom att skapa digital ljud- och ljuskonst i Markuskyrkan.

Digitalisering och kyrka

För Svenska kyrkan är det angeläget att följa med i och bidra till den här sortens genomgripande förändringar med ett fokus på andlig och social hållbarhet för hela samhället. Det är en avgörande framtidsfråga att på bästa möjliga sätt ta tillvara de möjligheter som ges med ny teknik, men också se dess risker så att utvecklingen sker på ett sätt som gagnar goda liv och ett gott samhälle.

Digital@idag

Den digitala dagen är ett utmärkt tillfälle att reflektera och diskutera hur digitalisering kommer att fortsätta skapa möjligheter och utmaningar för Svenska kyrkan. Dels för att kunna fortsätta vara kyrka, trots begränsningen i fråga om fysiska möten, men också för att ge extra stöd under krisen.

Den digitala omställningen är en möjlighet att nå människor. Det gäller gudstjänstlivet, kulturlivet och det diakonala/sociala arbetet som jourhavande präst, men även kyrkans interna arbete.

Under coronakrisen har Svenska kyrkan digitaliserat en stor del av verksamheten. Även kulturaktiviteter sker digitalt runt om i landet och Svenska kyrkan vill särskilt uppmärksamma den innovation och kreativitet som sker i de digitala och analoga kyrkorummen.

 

Digital konst i kyrkorummet

För att uppmärksamma kulturskapande och digitalisering sker ett samarbete med konstnären Jonas Johansson, Skarpnäcks församling och Svenska kyrkans nationella nivå.

Jonas tidigare verk har bland annat visats i Reaktorhallen, på Ishotellet i Jukkasjärvi och under våren på utställningen Hyper Human på Tekniska Muséet i Stockholm. Nu är det dags för kyrkorummet.

I samarbete med Skarpnäcks församling skapar Jonas flera unika konstverk med ljus, ljud och augmented reality i Markuskyrkan. Det blir en digital och analog utställning under hösten 2020 där en del samtal under valven kommer ske.

Jonas är konstnär och lärare med fokus på människa, teknik och natur. I samarbete med Markuskyrkan utforskar han hur verktyg som projection mapping, augmented reality, och responsivt ljus kan belysa och förundra.

Jonas Johansson om konstverket i Markuskyrkan

En intervju av Emilie Weiderud, policyrådgivare på kyrkokansliet. De intervjuade är konstnären Jonas Johansson och Anna Adolfsson, kommunikatör i Skarpnäcks församling.

Vad är det ni skapar här?

Jonas: Ett par olika utforskande projekt; dels en projektion på de två stora textilierna vid altaret, men också ett samarbetsprojekt med ungdomsgruppen med fokus på att skapa digital världar genom augmented reality. Vi tittar också på hur ljus kan användas skulpturalt, och hur vi med hjälp av ljus kan arbeta vidare med de grundförutsättningar som Leverentz (arkitekten för kyrkan) skapade.

Varför just Markuskyrkan?

Jonas: Markuskyrkan är magnifik! Vilken byggnad! Det finns flera ytor som man upptäcker allteftersom, taket, ljusinsläppet, vinklar. Det verkar finnas också en stor öppenhet mot att utforska hur Markuskyrkan specifikt, men kyrkor generellt, kan arbeta tillsammans med digital teknik. Det mest anrika tillsammans med teknikens hype.

Anna: När vi fick frågan om att vara en del av det här projektet blev vi både smickrade, glada och kanske också lite förskräckta. Men efter att ha fått lite mer information om Jonas tidigare arbeten och metoder blev vi övertygade. Han har ett så fint sätt att förstärka det som redan finns i lokalerna han arbetar i, och utsmyckar och förstärker snarare än att “ta över” rummet. Bara under den korta tid Jonas har varit här och testat har jag upptäckt nya detaljer i kyrkorummet som jag aldrig tidigare sett, trots att jag arbetat här i snart ett år. Det är oerhört häftigt och det känns kul att fler ska få ta del av det. Vi ser det som ett fantastiskt sätt att dra uppmärksamhet till kyrkorummet.

Hur ser du på kyrkorummet?

Jonas: Min fristad finner jag ofta inom mig, i löpningen, i konsten, i meditationen. Oftast är det en plats jag finner genom att arbeta med kroppen, sinnet, eller andningen. Kyrkorummet känns som en genväg till lugn och inspiration, som om något lämnat en hemlig dörr på glänt, som egentligen vem som helst får stiga in i. Och varje dörr leder till en ny plats, men med lika förutsättningar.

Kyrkorummet har inte varit en naturlig del av mitt liv, men genom mina andra livserfarenheter, och mitt konstnärliga utövande, hoppas jag att vi närmar oss varandra.

Vad har kyrkan och kulturen med varandra att göra?

Anna: Kyrkan har alltid varit en av våra allra viktigaste bärare av kultur och format vår syn på samhälle och människa.

För många har kyrkan genom tiderna varit det första sammanhanget för mötet med något större, utanför den egna sfären. Vare sig det består av att lyssna till gudstjänster och predikan eller kanske den enda möjligheten att få tillgång till levande musik i form av kyrkokörer och andra musikaliska framträdanden. Det är av yttersta vikt att vi i kyrkan fortsätter med det, inte bara förvalta vårt historiska arv utan att vi fortsätter att vara forum för konst, musik och kunskap och sprida det.

Konst och religion är stark sammankopplade med varandra och svenska kyrkan har en tusenårig tradition av att verka som bärare av ett gediget språkligt och musikaliskt kulturarv.

 

Om Digital@idag

Den första upplagan av Digital@Idag ägde rum den 22 november 2019. År 2020 deltar över 215 aktörer på fler än 110 orter runt om i landet.

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

https://digitalidag.org