Miljöpartister i Svenska kyrkan - De gröna, Skarpnäcks församling

Kyrkovalet 6-19 september 2021.

De Grönas idé och gärning inom Svenska kyrkan vilar på:

  • Solidaritet med skapelsen
  • Solidaritet med världens alla människor
  • Solidaritet med kommande generationer

Vi ser människan som en biologisk, social och andlig varelse. Vårt program bygger på de ekoteologiska grunderna och solidariteter som är heltäckande och spänner över hela Svenska kyrkans verksamhet. På kristen grund ska Svenska kyrkan vara en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. För att nå en helhetssyn bör det ekoteologiska förhållningssättet genomsyra kyrkans alla delar, både i ord och handling. I lärandet om skapelsen, i det diakonala arbetet, i själavården och i gudstjänstlivet i övrigt. Den mat som serveras inom kyrkans verksamhet ska till största delen bestå av vegetarisk kost, vara ekologisk och närproducerad.

”Vi måste börja se oss som skapelsens tjänare – inte som dess herrar.”

Kyrkan ska vara öppen och inkluderande. Arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism ska vara väl synligt. Ekumeniken ska stärkas. Alla människor ska bemötas likvärdigt och få möjlighet att ta del av ett rikt kulturutbud och vara aktiva och medskapande.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med barnperspektivet. Under senare år har barn och ungdomar och många andra, i vårt land och runt om i världen engagerat sig för klimatfrågorna. Det handlar om att vi måste förändra vårt beteende och vårt sätt att leva. Utrotningen av arter på jorden eskalerar. Vi måste ta vetenskapen och behovet av förändring på allvar och börja nu. Kyrkan behöver i dessa frågor ta tydligt ställning för livet och barnen och agera nu!

Följande kandidater ställer upp för Miljöpartister i Svenska kyrkan - De gröna till kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling: Lena-Maj Anding. 

KONTAKTA OSS GÄRNA
Lena-Maj Anding: 070-092 61 40, andinglm@gmail.com 

LÄS MER
https://stockholm.mpskdg.se/