Markusringarna

Markuskyrkan är den enda kyrkan inom Stockholms stift där klockringningen fortfarande, efter 60 år, sköts manuellt av Markuskyrkans ringarlag vid helgsmål och gudstjänst.

Markusringarna är frivilliga som svarar för den manuella klockringningen i Markuskyrkan, Skarpnäcks församling.

Ringarna är indelade i fyra ringarlag, som uppkallats efter de fyra klockorna, som i sin tur är uppkallade de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

De fyra klockorna är av gjutjärn och väger mycket:
Johannesklockan – 2 000 kilo.
Lukasklockan – 1 200 kilo.
Markusklockan – 900 kilo.
Matteusklockan – 500 kilo.

Ringningen sköts manuellt varje helgdagsafton kl. 18, då det är helgmålsringning och varje söndag kl. 10.30, 10.45 och 11.00, samt inför gudstjänster övriga helgdagar.

Vi söker nya frivilliga ringare - alla är välkomna! 

Att vara med i ett Ringarlag innebär att man ringer ungefär var fjärde helg. Det går utmärkt att vara ringare även om man inte kan alla helger, har man förhinder så meddelar man detta.

För mer information kontakta fastighetschef Jenny Asklund
070-786 08 98