Markusringarna

Markuskyrkan är den enda kyrkan inom Stockholms stift där klockringningen fortfarande, efter 50 år, sköts manuellt av Markuskyrkans ringarlag vid helgsmål och gudstjänst.

Markusringarna är frivilliga som svarar för den manuella klockringningen i Markuskyrkan, Skarpnäcks församling. Ringarna är indelade i ringarlag, som uppkallats efter de fyra klockorna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Förutom de fyra klockorna i tornet finns en mindre femte klocka utanför kyrkporten.

Från början skedde ringningen manuellt varje helg året runt, men så småningom ersattes den sommartid av elektronisk ringning i den femte klockan.

Klockorna hänger fritt utan tak och bringas i ringning genom ett hjul som dras runt med handkraft. Vid temperatur under -15 C sker ingen manuell ringning av hänsyn till såväl ringare som klockor. Ringning utförs varje söndag kl 10.30-11.00.  

Vi söker nya frivilliga ringare - alla är välkomna!

För mer information kontakta fastighetschef Jenny Asklund 070-786 08 98