Markuskyrkan - St Mark's Church

När byggnadsarbetet pågick och murarna vuxit upp i björkdungen, frågade en förbipasserande en av församlingens unga präster: "Skall detta bli en kraftstation eller skall det bli en kyrka?" Svaret: "Bådadera!"

Markuskyrkan i Björkhagen.

KYRKORUMMET ÄR ÖPPET FÖR BESÖK OCH LJUSTÄNDNING

Måndag-söndag mellan kl 09.00-16.00 men se gärna webbkalendern för aktuell information den dag du planerar besöket. J

THE CHURCH ROOM IN ST MARK’S IS OPEN 
The church room at St Marks Church is open for visitors Monday-Sunday between 09.00-16.00 but please check the web calendar at the bottom of this web page for information about the date you plan to visit.  

VILL DU BLI MARKUSRINGARE?
Markuskyrkan är den enda kyrkan inom Stockholms stift där klockringningen fortfarande sköts manuellt av Markuskyrkans ringarlag. Att vara med i ett Ringarlag innebär att man ringer ungefär var fjärde helg. Det går utmärkt att vara ringare även om man inte kan alla helger. Läs mer här om du är intresserad

Om Markuskyrkan

När byggnadsarbetet pågick och murarna vuxit upp i björkdungen, frågade en förbipasserande en av församlingens unga präster: "Skall detta bli en kraftstation eller skall det bli en kyrka?" Svaret: "Bådadera!"

 Så har otaliga människor upplevt Markuskyrkan. Tystnaden, stillheten och andligheten sluter sig kring dig som kommer in i Markuskyrkan. Efter en stund har du vant dig vid ljusförhållandena, då ser du de olika delarna träda fram: gobelängerna på korväggen med sin skildring av den kristna kyrkans historia från Jesu födelse till nu, lågorna i ljusgloben invid predikstolen, knäfallsdynornas vänliga inbjudan till bön och närheten till naturen, upplevd genom de osynliga glasen i fönstren. Markuskyrkan erbjuder plats att samla kraft.

Kyrkan på sjöbotten
När församlingsgränserna hade fastställts i slutet av 50-talet, erbjöds församlingen den tomt som slutligen blev Markuskyrkans. Att det gällde en gammal sjöbotten framgick inte. Församlingen tillsatte en kommitté, som fick i uppdrag att anordna en arkitekttävling om kyrkobyggnaden. Arkitekten Sigurd Lewerentz (1885-1975) vann tävlingen med förslaget ”Mellanspel” och var då 71 år gammal.

Första spadtaget togs 29 mars 1958 av biskop Helge Ljungberg, som även invigde kyrkan 8 maj 1960, på ett stadium när ännu bara kyrkorummet stod färdigt. Lewerentz var närvarande så gott som varje dag under hela byggnadsperioden.

OM RENOVERINGEN AV MARKUSKYRKAN 2016-19
2016 startade den största renoveringen av Markuskyrkan som någonsin gjorts. Utmaningen var att skapa ny ventilation och el i syfte att kyrkan på sjöbotten ska kunna ge kraft i många hundra år framöver. 1 september 2019 öppnades åter alla rum i Markuskyrkan efter renoveringen - synligt samma vackra byggnad men med ny teknik som tar kyrkan in i 2000-talet och framåt.

VENTILATIONEN. Att ventilationen i byggnaden håller för alla besökare och även klarar kraven för arbetsmiljö har varit hjärtat i hela projektet. 
Ett nytt fläktrum har byggts under församlingsbyggnaden genom att utnyttja den ”krypgrund” som uppstått under bjälklaget för att dra nya ventilationskanaler. Sedan har det genom små och diskreta ingrepp skapats nya don i byggnaden. Det finns nu nya fläktar för både till- och frånluft och de befintliga har också använts. Det är en stor anläggning som är väldigt diskret på baksidan av kanslibyggnanden. Några väggar i byggnaderna har bytts ut eller ventilerats.

NY BRANDUTGÅNG. En ny brandutgång har byggts på ovanvåningen i Markuskyrkan genom att använda ett befintligt fönster.

UPPDATERAD EL. All el i Markuskyrkan har bytts ut och uppdaterats till rådande standard. Detta är gjort utan några avsteg från Lewerentz tankar om design vilket ibland lett till att använda gamla metoder med moderna material till exempel med synliga kablar istället för att dra i väggar.

Tältet vid Markuskyrkan, Malmövägen 51 i Björkhagen. Foto: Jonas Petersen

TIDLINJE RENOVERINGEN
2016
4 april Kyrkofullmäktige tar beslut om att stänga Markuskyrkan för renovering
17 april Sista gudstjänsten i kyrkan innan stängning
Oktober Paviljongen byggs bredvid Markuskyrkan som en tillfällig lokal för personal och verksamhet.
12 december Två tält sätts upp utanför kyrkan och 24 december är första gudstjänsten i tältet. 

2017
Ventilationsabete och elarbete pågår.

2018
14 oktober Kyrkorummet öppnas igen med stor fest under en hel vecka!
30 december Tälten tas ned och sätts ut till försäljning.

2019
Juni-augusti Städning och förberedelser för flytten tillbaka.
13 juni  Personalen flyttar tillbaka in i Markuskyrkan
1 augusti Kanslihuset tas i bruk igen.
Augusti Sutbesiktning av renoveringen.
1 september Markuskyrkan öppnar helt igen efter renoveringen!