Kyrkovalet 2021

I år är det kyrkoval i Svenska kyrkan! Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals ideella. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt - för att kunna kalla sig folkkyrka behöver ju folket vara med och styra! 2021 är det dags för kyrkoval och medlemmar kan rösta 6-19 september.