Kyrkorådet

Här finns Kyrkorådets ledamöter och ersättare i alfabetisk ordning samt datum för sammanträden.

OM KYRKORÅDET
Vilka ledamöter som ska sitta i Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige  i församlingen. Kyrkorådet kan beskrivas som församlingens styrelse och har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Vill du få kontakt med Kyrkorådet i Skarpnäcks församling kan du mejla ordförande Cissi Billgren Askwall : cissi.askwall@svenskakyrkan.se

SAMMANTRÄDEN
Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad under vår- och höstterminen. Här hittar du datum för dessa sammanträden och efter godkännande finns här även ett anslag från protokollets förstasida . 

  • 17 januari 2022 
  • 21 februari 2022
  • 24 mars 2022
  • 25 april 2022
  • 23 maj 2022
  • 26 september 2022
  • 27 oktober 2022
  • 28 november 2022

    Kyrkoråd, ersättare