Kollekt och Swish i Skarpnäcks församling

Här hittar information om hur församlingens tar in kollekt och vilka som är församlingens swishnummer.

OM KOLLEKT. Vid söndagens huvudgudstjänst och i samband med helgdagar tas en av de tre typerna rikskollekt, stiftskollekt eller församlingskollekt upp i församlingen. Vilken typ av kollekt som ska tas in, kollektens ändamål och när kollekten ska tas upp beslutas inför varje kalenderår och förs in i ett schema 
som kallas kollektcirkulär. Vilken kollekt som gäller idag får du veta av prästen eller kyrkvärden under gudstjänsten. Om du swishar till numret 123 079 36 04 så ser vi till att din gåva skickas till rätt ändamål enligt kollektcirkuläret enligt principen söndag-lördag veckovis.

OM FÖRSAMLINGSKOLLEKT.