Dataskyddsförordningen - GDPR

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Skarpnäcks församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Här kan du läs var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Du har enligt Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att: 

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt Dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (till exempel i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webb (öppnas i ett nytt webbfönster)

KONTAKT
Om du har frågor om Skarpnäcks församlings behandling av dina personuppgifter kan du ta kontakt via:
08-505 815 00 eller skarpnack.forsamling@svenskakyrkan.se 

Du kan också höra av dig till Skarpnäcks församlings dataskyddsombud:
Skarpnäcks församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, InTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se 

 

 

Integritetsskyddspolicy för Skarpnäcks församling

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) anpassar och förtydligar församlingen sin integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet fågeln ej i kända nästet.

psalm 248