Enskild nattvard

Det finns möjlighet att fira en enklare nattvardsgudstjänst i hemmet, kontakta i så fall någon av församlingens präster.

Traditionen att be prästen komma hem och fira nattvard, då hälsa eller annat förhindrar deltagande i församlingens ordinarie högmässa, har gamla anor och kallas ibland sockenbud: att någon i socknen kallar på prästen för att i sitt hem få fira gudstjänst, få förbön och få del av nattvardens gåvor.

Vid gudstjänsten i hemmet kan också anhöriga närvara och prästen har med sig vad som behövs för att duka ett altare i hemmet (bröd och vin, bägare och fat för brödet). Om möjligt kan man också tända ljus och duka med en vit duk.

Beroende på omständigheterna kan gudstjänsten firas mer eller mindre utförligt. Psalmsång, textläsning och en kort utläggning kan förekomma. Gudstjänsten kan också föregås av ett kort samtal och/eller enskild bön om förlåtelse.

Om du önskar enskild nattvard kontakta någon av församlingens präster eller ringer bokningen så bokar de in dig, se tider för bokningen