Centerpartiet, Skarpnäcks församling

Kyrkovalet 6-19 september 2021.

Mycket har förändrats sedan förra kyrkovalet och personliga möten har begränsats av pandemin och vi har anpassat oss. Emellertid kvarstår stadigt sedan kyrkovalet 2017 att Centern vill ha en öppen, tillgänglig och modern kyrka där vi känner oss hemma, trygga och också stolta över våra svenska traditioner. Vi påminns om att svenska kyrkan förvaltar och förädlar vårt största kulturarv med kyrkor och kyrkogårdar och bjuder på fantastisk kyrkomusik. Det är svenska kyrkan som står
stadigt i de svåra utmaningarna och som sprider ljus, glädje och hopp.

Vi önskar därför att den öppna folkkyrkan präglas av delaktighet, respekt och glädje, och är en kyrka där möten mellan människor från olika kulturer utvecklar respekt för varandra. En kyrka som bygger broar genom dialog med andra kyrkor, samfund och religioner. Centern vill lotsa kyrkan till att vara en självklar del i civilsamhället.

Centern vill också ge barn och ungdomar en tydlig plats i församlingens gudstjänster samt att det finns livbejakande aktiviteter och utbildningar för dem.
Centern vill också utveckla det diakonala uppdraget i kyrkan genom samarbete lokalt och stöd till ideella krafter för ökade möjligheter att bryta ensamhet och utanförskap, så att fler människor får uppleva gemenskap, trygghet och hopp.

Centern vill också värna naturen, bruka inte förbruka. Målet är att bli en av stiftets
miljödiplomerade församlingar för hållbar utveckling genom klimat- och miljösmarta val och energieffektivisering.

Centern vill också värna om att församlingen är en god arbetsplats för anställda, förtroendevalda och ideella som i samarbete formar ett församlingsliv utifrån de lokala förutsättningarna.

Följande kandidater ställer upp för Centerpartiet till kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling: Birgitta Wannberg, Gunnar Caperius och Agneta Clavering.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Birgitta Wannberg: 070 4332446, birgittawannberg@gmail.com
Gunnar Caperius: 070 8458255, gunnar.caperius@centerpartiet.se 
Agneta Clavering: 070 4776083, neta.clavering@gmail.com