Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan, Skarpnäcks församling

Kyrkovalet 6-19 september 2021.

Mer kyrka – ingen partipolitik

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värdegrund men har inte någon koppling till något politiskt parti.

Med allmänborgerlig värdegrund menas i detta sammanhang att vi organisatoriskt vill verka för att församlingarnas behov sätts främst, friare församlingstillhörighet, effektivt användande av kyrkoavgiften, mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyrkans tillgångar genom bland annat ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete.

Vi vill motverka partipolitiseringen och dess inflytande i och över Svenska kyrkan, centralisering och tvångsvisa sammanslagningar av församlingar och tendensen att koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå.

Kyrkan är sprungen ur församlingen – en aktiv församling är en levande kyrka
Svenska kyrkan ska satsa på församlingarna och gudstjänstlivet. Byråkrati och centralisering ska motverkas!

Barn och ungdomar
Barn och unga ska ges möjlighet att lära känna kristen tro, kristen tradition och därmed vara en del av det kristna arvet och få möjlighet att föra det vidare.

Bryt ensamheten – utveckla det diakonala arbetet
Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och diakoni för att bryta ensamheten och värna om de särskilt utsatta. Alla människor kan drabbas av kriser i livet.

En tolerant och öppen kyrka
Vi i Borgerligt Alternativ vill värna om ett aktivt gudstjänstliv där alla ska känna sig välkomna, förstå att de bidrar och där musiken, kultur och samtalet har sin självklara plats.

Kyrkan som kulturbärare
Svenska kyrkan ska värna kulturarvet genom öppna kyrkor och välkomnande av skolavslutningar. Vi är övertygade om att Borgerligt alternativ behövs för att vitalisera och utveckla Svenska kyrkan nu.

Läs mer på: borgerligtalternativ.nu 

Följande kandidater ställer upp för Borgeligt alternativ i Svenska kyrkan till kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling: Henrik Appelqvist, Thobias Björnlund och Thomas Linn.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Henrik Appelqvist, henrik.appelqvist@telia.com  073-415 26 73