Bikt

En bikt föregås av ett samtal med en präst. Efter samtalet förmedlar prästen Guds förlåtelse.

I bikten ber vi Gud förlåta och försona oss med handlingar vi begått som skadat oss själva eller andra. Det som tynger och som vi inte kan släppa ifrån oss. En bikt föregås av ett samtal med en präst, som har absolut tystnadsplikt, efter samtalet förmedlar prästen Guds förlåtelse. 

Bikten kan avslutas med enskild nattvardsgång.

Här hittar du församlingens präster som du kan ta kontakt med för att boka bikt

 

Boka samtal eller själavård

Församlingens präster och diakoner har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i livets olika skeden. Det finns alltid möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal. Ring eller mejla någon av dem, du hittar dem under sidan Medarbetare.