Barnen tågar till söndagsskolan.
Foto: Magnus Aronson

Söndagsskola

I söndagsskolan lever vi oss in i Bibelns olika personer och berättelser genom samtal, pyssel, sånger och dramer. Söndagsskolan är varje söndag samtidigt med gudstjänsten i Skärholmens kyrka. Det är en öppen verksamhet för alla barn.

Söndagsskolan är en öppen verksamhet för alla barn (små barn behöver vara i förälders sällskap). Vi erbjuder söndagsskola varje söndag, med uppehåll för sommaren och jul/nyår. På söndagsskolan undervisar vi i Bibelns berättelser, både ur Gamla och Nya testamentet. Vi samtalar, pysslar, sjunger, leker och lever oss in i Bibeln olika personer och berättelser via små t ex små dramer.

Barnen deltar i gudstjänsten alldeles i början och går iväg med ledaren på en egen samling i ett närliggande rum. De kommer tillbaka vid nattvarden och får gärna vara med och delta i nattvardsfirandet. Vi utgår förstås från Bibeln men använder också ett material som heter ”Barnens agenda” samt även ”Barnens stund i gudstjänsten”.

Vi bjuder barnen på ett enkelt fika med kaka och juice innan gudstjänstens början, kl. 10:30 och gudstjänsten börjar som vanligt kl. 11:00. Efter gudstjänsten brukar det ordnas kyrkkaffe i församlingssalen.

Mer information johanna.vingren@svenskakyrkan.se, 08-680 94 44.