Kyrkohistorisk vandring. På bilden syns Maria Eriksson, församlingspedagog, i rollen som Käthe Luther, Martin Luthers fru.
Foto: Viktor Jonsson

Skolkyrkan

Skolkyrkan samverkar med skolan i ämnen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra till kunskap och upplevelse. Vi erbjuder aktiviteter för flera årskurser. Inbjudningar med mer information om tider och anmälan kommer till skolorna i separata utskick.

Vi skickar ut separata inbjudningar till skolorna för varje erbjudande. Får du ingen inbjudan så är du välkommen att kontakta oss.

Förskolan

Julkrubban: Vi bygger en julkrubba med barnen och berättar om varför vi firar jul. 

Årskurs 1

Kyrkråttan berättar: En upptäcksfärd i Skärholmens kyrka.

Årskurs 2

Julvandring: Följ med på en dramatiserad vandring med Josef och Maria.

Årskurs 3

Abrahams barns julkrubba: Med utgångspunkt från bibel- och korantexter synliggör vi de gemensamma rötterna i de abrahamitiska religionerna.

Årskurs 4

Påskvandring: Barnen får uppleva berättelsen om Jesu död och uppståndelse.

Årskurs 5

Kyrkohistorisk vandring: En vandring genom kyrkans historia. Eleverna får möta Paulus, Fransiscus, Heliga Birgitta och Käthe Luther.

Årskurs 6

Allhelgonavandring: Tankar kring död och traditioner kring begravning.

Årskurs 7

Heliga rum: Vi visar föremål från tre religioner för att öka förståelse för olika sätt att tro.

årskurs 8

Information om konfirmation