Foto: Karolina Johansson

Själavårdande samtal

Det finns många skäl till varför vi kan behöva prata med en medmänniska. I kyrkan erbjuder vi själavård med präst eller diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Livet är fyllt av både lycka och motgångar. Ibland kan det vara bra att få prata med någon utomstående om det som hjärtat bär på. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon, däremot så erbjuder vi bön.

För samtal kan du kontakta någon av församlingens diakoner eller präster, som samtliga har tystnadsplikt. Bra att veta är att diakoner får orosanmäla om något som sägs är anmälningsplikt på enligt lag eller om du som samtalar vill få hjälp av diakonen att föra något vidare. En präst har total tystnadsplikt. Det är alltså bara mellan dig och prästen oavsett vad lagen säger.

Efter själavårdande samtal med präst finns möjlighet till bikt, om så önskas. Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. Det finns inga rätt eller fel. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Du hittar kontaktuppgifter nedan och på sidan ”Kontakt”. Du kan också ringa Skärholmens församlings reception på telefonnummer 08-680 94 30 och be om att få tala med en präst eller diakon för att boka tid.

Samtalen sker i enskilda rum i Skärholmens kyrka efter att du bokat en besökstid. Kris-, stöd- och själavårdssamtal prioriteras.

Våra diakoner:
Maria Engman Lyrén
E-post: maria.engman.lyren@svenskakyrkan.se
Direkt: 08-680 94 34

Beat Lindberg
E-post: beat.lindberg@svenskakyrkan.se
SMS: 070-238 51 73

Våra präster:
Malin Strindberg
Kyrkoherde
Direkt: 08-680 94 36
SMS: 073-663 07 49
E-post: malin.strindberg@svenskakyrkan.se

Sara Söderbäck
Präst
Direkt: 08-680 94 46
Mobil: 070-764 07 46
E-post: sara.soderback@svenskakyrkan.se

Yonas Tamiru
Präst
Direkt: 08-680 94 39
SMS: 073-663 07 39
E-post: yonas.tamiru@svenskakyrkan.se