Skärholmens kyrka på Skärholmstorget.
Foto: Stig Almqvist

Om församlingen

Svenska kyrkan Skärholmens församling är en plats för möten - med andra människor, med Gud och med dig själv. Det är en gemenskap där vi växer och utvecklas som människor. Vår vision är att vi, som är kyrkan mitt i byn med hela världen på torget, vill förmedla hopp. Med alla, för alla!

Församlingsinstruktion

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska det finnas en församlingsinstruktion i varje församling. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.

Skärholmens församlings medlemstidning "Med himmel och ord".

Tidning

Läs det senaste numret av vår församlingsstidning "Med himmel och ord" och håll dig uppdaterad med vad som händer i församlingen.

Vad gör Skärholmens församling?

I våra kyrkor finns det många små och stora gemenskaper som firar gudstjänst, sjunger, ber, hjälper varandra, skapar, förändrar världen och studerar. Vi brukar säga att kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, utöva undervisning, diakoni och mission.

Bibeln och gudstjänsten är grunden

Grunden för det vi gör tillsammans är Bibelns berättelser om Jesus och behovet att fira gudstjänst. I gudstjänster, böner och andakter stärker vi och utvecklar vår relation till Gud och till varandra. Det sker varje söndag och flera gånger i veckan. När en grupp träffas så inleder eller avslutar vi ofta den med en andakt eller en bön. 

Livets stora händelser

Vi firar gudstjänst vid de stora händelserna i livet - när en ny människa har fötts, när någon är på väg att bli vuxen, gifter sig eller när någon har dött.

Alla är välkomna

Svenska kyrkan är en evangelisk luthersk kyrka. Det säger något om hur vi är som kyrka, men det betyder samtidigt att alla är välkomna, oavsett tro, bakgrund och kunskaper.

Att vara medlem - en självklarhet

Kyrkan kan finnas därför att människor är med och bidrar på olika sätt. Det mest grundläggande sättet att vara med på är att vara medlem, då påverkar du, bland annat genom att betala din medlemsavgift. Du måste inte vara medlem för att delta, men för oss är det en självklarhet att du är det, om du har möjlighet. 

Hur kan jag delta?

Delaktighet handlar för oss om att förstå, delta och påverka. Det finns många sätt att var delaktig på, oavsett om du väljer att delta aktivt i grupper och verksamheter eller att ibland besöka kyrkan vid tillfällen som dop, vigsel och begravning. 

En bra väg in är att besöka en gudstjänst eller att vara med i en grupp. Här på hemsidan kan du läsa mer om olika saker som du kan göra i församlingen.