Tre muslimska kvinnor närmst i bild, med ryggen vända mot kameran, blickar ut över platsen där Koranen ska komma att brännas. Till vänster står en piketbuss från polisen och till höger en stor skara människor som kommit för att titta och motdemonstrera.
Foto: Charlie Watz

Vår plats på jorden är sårad

Nyhet Publicerad

Det ”uppträdande” som ägde rum i Skärholmen fredag den 26 april lyckades med konststycket att kränka två religioner samtidigt. De avskyvärda kränkningar som uttalades mot islam och muslimer pågick i två timmar och avslutades med att islams heliga skrift Koranen brändes precis utanför Skärholmens kyrka.

Att kränka och smutskasta människor av en annan tro i Jesu namn är en självmotsägelse. Jesus säger att vi ska älska varandra, inte hata.

Malin Strindberg, Kyrkoherde

De inblandande påstod sig göra detta i Jesu namn och de hade också med sig ett kors, symbolen för kristendomen. Detta är ett brott mot det andra av tio Guds bud som gäller för kristna och judar – du skall inte missbruka Herren din Guds namn. Att smäda och kränka andra människor i Guds namn är aldrig någonsin förenligt med kristen tro! För vissa av oss kristna är det kanske svårt att förstå de upprörda känslorna kring koranbränningar. Vi tänker ofta att Koranen är jämförbar med Bibeln, men så är det inte riktigt. Koranen har nästan samma ställning inom islam som Jesus har i kristendomen. Koranens text är Guds gåva till människorna, och den är helig. För oss kristna är Bibeln förstås också helig, men inte på samma sätt. Att kränka och smutskasta människor av en annan tro i Jesu namn är en självmotsägelse. Jesus säger att vi ska älska varandra, inte hata. 

Vi som bor, lever och verkar här i Skärholmen arbetar varje dag för att den här platsen ska bli en lite bättre plats att vara på, en plats där vi kan leva tillsammans, sida vid sida med våra likheter och olikheter. Just nu är vår plats på jorden sårad. Vi har sett många skjutningar. Någons bror, någons son, någons far har mördats, och vi sörjer. Att mitt i detta också behöva hantera denna kränkning av våra två största trosuppfattningar är svårt för oss. Jag var själv på torget den fredagen, och vi var många som grät – både kristna och muslimer. Vi behöver inte fler sår i Skärholmen. Vi behöver läkning. Vägen till läkning går aldrig över hat och kränkning. Den går med, genom och i kärleken. Kärleken förutsätter respekt. Kanske också nyfikenhet på den andre, en nyfikenhet som kan leda till att vi lär känna varandra bättre och förstår varandra på ett nytt sätt.  

Med detta vill jag säga till mina muslimska grannar och vänner i Skärholmen: Svenska kyrkan tar avstånd från all form av kränkning och hat. Jag vill också säga till mina kristna grannar och vänner i Skärholmen: kränkning och hat i Jesu namn är en kränkning av den kristna tron. Till alla mina grannar och vänner i Skärholmen vill jag säga: Det enda som är större än hatet är kärleken. 

-Låt oss gå kärlekens väg tillsammans!

/Malin Strindberg, Kyrkoherde, Skärholmens församling.