Premiär: Framtiden bor hos oss – en filmserie

Nyhet Publicerad Ändrad

Under ett år har filmaren Tobias Olingdahl följt några av församlingarna i nätverket ”Framtiden bor hos oss”, där Skärholmens församling ingår. Resultatet presenteras nu i en femdelad filmserie om ”kyrkorna som är precis som alla andra, fast inte alls som alla andra”.

I filmserien lyfts vardagliga problem som kyrkan ställs inför, som rasism, utanförskap och orättvisor. Vi får samtidigt följa kyrkans arbete med att ge människor upprättelse och väcka hopp.  
– I de här församlingarna tar det nya samhället och en ny kyrka form. Vi vill visa på de goda krafterna i samhället och att kyrkan möter många människor precis där de är, säger Tobias Olingdahl. 

Första avsnittet publiceras på YouTube-kanalen Framtiden bor hos oss fredagen den 29 oktober kl. 21.00. Därefter följer fyra avsnitt varje fredag. Ett avsnitt är 30–45 minuter långt. Det är nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO) som är avsändare av filmen. FBHO samlar distrikt och församlingar i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar.

YouTube: Framtiden bor hos oss

Facebook: Framtiden bor hos oss

Ett av de sammanhang som uppmärksammas i filmserien är det kyrkliga livet i Bredängs kyrka, där bland annat församlingspedagog Jonathan Alexander arbetar.