Mekane Yesus

En del av församlingens verksamhet är på amarinja, ett av de språk som talas i Etiopien.

Mekane Yesuskyrkan är en av de snabbast växande lutherska kyrkorna i världen. I Skärholmens församling sker verksamheten på amarinja inom ramen för Mekane Yesuskyrkan. Varje lördag samals ett 50-tal personer till gudstjänst och bibelundervisning på amarinja.

Mekane Yesus i Skärholmen

Varje lördag klockan 16.00-19.00 är det gudstjänst med lovsång, bön, lördagsskola för barnen och bibelundervisning på amarinja i Skärholmens kyrka. Dessutom har gruppen en böneträff varje torsdag klockan 18.00-19.30 och varannan tisdagkväll bibelstudium hemma hos någon av medlemmarna.

Mer information: präst yonas.tamiru@svenskakyrkan.se, 08-680 94 39.