Kyrkvärd tar emot gudstjänstdeltagare i Skärholmens kyrka.
Foto: Magnus Aronson

Kyrkvärdar

En kyrkvärd är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten. Det är ett fint och viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om kyrkvärdens roll och om hur du kan bli kyrkvärd.

Kyrkvärden är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Att vara kyrkvärd är ett speciellt uppdrag, eftersom kyrkvärden är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten. Kyrkvärden är med sina kunskaper om gudstjänsten en viktig länk mellan anställda och gudstjänstdeltagare.

Vad gör en kyrkvärd?

I Skärholmens församling deltar kyrkvärdar i planering av gudstjänst tillsammans med musiker och präst. Då är de med och väljer texter och psalmer och beslutar om praktiska detaljer. Innan gudstjänsten delar de ut psalmböcker och hälsar välkomna. Kyrkvärden kan ta emot önskemål om förbön. Under gudstjänsten har de en mängd uppgifter. Bland annat läser de söndagens texter, samlar in kollekt, tänder ljus vid tacksägelsen, leder förbönen och är med och delar ut nattvarden. Efter gudstjänsten deltar kyrkvärden i kyrkkaffet och kan då ta kontakt med nya gudstjänstdeltagare. Kyrkvärden är även tillgänlig för samtal. Ibland kan kyrkvärden hjälpa till med att ställa iordning kyrkkaffet. Kyrkvärden räknar och redovisar kollekten.

Varje kyrkvärd medverkar i minst en gudstjänst i månaden. Kyrkvärdarna samlas några gånger per termin för att planera och utveckla gudstjänstlivet.

Vem kan bli kyrkvärd?

För att bli kyrkvärd ska man delta aktivt i gudstjänstlivet. Ibland blir lämpliga personer tillfrågade av andra kyrkvärdar eller präster. Kyrkvärdar utses formellt av kyrkorådet. En kyrkvärd ska vara döpt och medlem i Svenska kyrkan. Den som bor i Skärholmens församling kallas för kyrkvärd. Den som bor i annan församling kallas för "gudstjänstvärd". Nya kyrkvärdar tjänstgör ofta tillsammans med en mer erfaren kyrkvärd, på så vis lär de sig av varandra. Skärholmens församling organiserar också kurser för kyrkvärdar, bland annat i högläsning. 

Intresserad av att bli kyrkvärd?

Om du är intresserad av att bli kyrkvärd, gudstjänstvärd eller att ha någon uppgift i gudstjänsten, hör av dig till kyrkoherde malin.strindberg@svenskakyrkan.se, 08-680 94 36.