Våra kyrkor

Skärholmens församling har två centralt belägna kyrkor i Bredäng och Skärholmen.

Bredängs kyrkas exteriör.

Bredängs kyrka

Bredängs kyrka invigdes 1969 och är församlingens äldsta kyrka. Det är en rymlig kyrka med många olika typer av gemenskapsrum.

Skärholmens kyrka på Skärholmstorget.

Skärholmens kyrka

Skärholmens kyrka är församlingens största kyrka. Den invigdes 1976 och ligger centralt på Skärholmstorget.