GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp hos Skärholmens församling.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i vår barngrupp.

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifter om barnet
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:
- Vi behöver veta vilka barn som går i våra barngrupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
- Vi behöver skicka vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för barnets deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
- Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn.
Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att
barnet inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom
hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår
kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför [Ange enhetens
namn] utan ett samtycke från vårdnadshavare.
- Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.
 
Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i
gruppen inte ingås och ditt barn kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss.

Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du anmäler ditt barn till barngruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Skärholmens församling. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.
För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och adress. I vissa fall kan personnummer samlas in för att vi ska kunna ta betalt för ditt barns deltagande, t.ex. vid musikundervisning.
För barn rör det sig vanligtvis om namn, födelsedatum, adress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i barngruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifterna om barnet raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen. Uppgifter om eventuell betalning sparas av oss i upp till åtta år med anledning av bokföringslagen.

Vilka rättigheter har ni?
Skärholmens församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för vår integritetsskyddspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.