Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. I varje församling finns förtroendevalda som har ansvar för församlingens ekonomi och grundläggande uppgifter. De förtroendevalda väljs av församlingens medlemmar genom val.

Kyrkovalet hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta. På den lokala nivån (församlingen) är kyrkofullmäktige det högsta beslutande organet och väljs genom direktval. Församlingens styrelse är kyrkorådet och väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden är självskriven ledamot, men får inte vara ordförande.

Ordinarie ledamöter i kyrkorådet 2022–2025
Gunnar Askmark (s)
Leif Sahi (s)
Oya Andersson (s)
Stavrola Eleftheriadis, vice ordförande (s)
Bertil Persson, ordförande (posk) bertil.persson2@svenskakyrkan.se
Carl-Henrik Caldaras (posk)
Siv Ulander (posk)
Bo Nyström (ba)
Nabil Kastoun (fk)
Malin Strindberg, kyrkoherde

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ersättare:
Erik Frosterus (s)
Richard Wiklander (s)
Britta Svensson (posk)
Kjell Sjöström (posk)
Elisabeth Johnson (ba)
samt en vakans (s)

Övriga:
Elin Bill, sekreterare


Röstfördelning för kyrkovalet 2021 (Skärholmens församling):

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s): 54,36 %
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk): 32,72 %
Borgerligt alternativ (ba): 7,68 %
Frimodig kyrka (fk): 5,24 %

Läs mer om valresultatet här.

KONTAKTA KYRKORÅDET

Vill du kontakta kyrkorådet i Skärholmens församling? Skriv ditt ärende nedan, så skickas ditt meddelande till ordförande Bertil Persson. 

vad väljs i kyrkovalet?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, lokalt:
 
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.
 
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 
 
Val till stiftet, regionalt: 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
 
Val till kyrkomötet, nationellt:
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.