Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. I varje församling finns förtroendevalda som har ansvar för församlingens ekonomi och grundläggande uppgifter. De förtroendevalda väljs av församlingens medlemmar genom val.

Kyrkorådet, fotograferat i Skärholmens kyrka 2018.
Kyrkorådet, fotograferat i Skärholmens kyrka 2018.

Kyrkovalet hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta. På den lokala nivån (församlingen) är kyrkofullmäktige det högsta beslutande organet och väljs genom direktval. Församlingens styrelse är kyrkorådet och väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden är självskriven ledamot, men får inte vara ordförande.

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet 2018-2021:

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordinarie:
Malin Strindberg, kyrkoherde
Bertil Persson, ordförande (posk) e-post
Siv Ulander (posk)            
Britta Svensson (posk)      
Carl-Henrik Caldaras (posk)
Håkan Levander (s)
Oya Andersson (s)
Gunnar Askmark (s)
Bo Nyström (ba)

Ersättare:
Thorkel Åkesson (posk)
Theodor Åsblom (posk)
Gun-Britt Jansson (s)
Hana Tolunay (s)
Kurth Kristensson (ba)


Röstfördelning för kyrkovalet 2017 (Skärholmens församling):

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s): 52,00 %
Borgerligt alternativ (ba): 7,72 %
Frimodiga kyrka (fk): 4,81 %
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr): 0,95 %
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk): 34,52 %

Läs mer om valresultatet här.

KONTAKTA KYRKORÅDET

Vill du kontakta kyrkorådet i Skärholmens församling? Skriv ditt ärende nedan, så skickas ditt meddelande till ordförande Bertil Persson. 

vad väljs i kyrkovalet?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, lokalt:
 
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.
 
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 
 
Val till stiftet, regionalt: 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
 
Val till kyrkomötet, nationellt:
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.