Foto: Magnus Aronsson

Församlingsinstruktion

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska det finnas en församlingsinstruktion i varje församling. Församlingsinstruktionen är församlingens styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.