Skärholmens församlings fadderbarnsprojekt sker i samarbete med Mekane Yesus i Addis Abeba.
Foto: Viktor Jonsson

Fadderbarn

Vi har ett levande utbyte med vår vänförsamling i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Tillsammans driver vi ett projekt som innebär att 100 barn kan gå i skolan.

I början på 90-talet mötte prästen Yonas Tamiru ett barn som levde på en soptipp i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Samtidigt började många församlingar i Svenska kyrkan att skaffa sig vänförsamlingar runtom i Europa.
- Jag tänkte, varför inte sträcka ut handen lite längre och ha en vänförsamling i Addis Abeba?
Så började det stabila och livaktiga utbytet mellan Skärholmens församling och Mekane Yesuskyrkan i Addis Abeba. Barnet på soptippen blev församlingens första fadderbarn. Idag är det 100 barn som får stöd att gå i skolan. Flera av barnen går på gymnasiet och universitetet. När de är färdiga med sina utbildningar kan de flesta försörja sig själva och sina familjer.
- Vi vill ge barnen och familjen ett framtidshopp, säger Yonas Tamiru.
Tack vare de nära relationerna mellan de båda församlingarna vet vi med säkerhet att hjälpen når fram.
Mekane Yesuskyrkan har en heltidsanställd som arbetar med projektet. Representanter från Skärholmen reser med jämna mellanrum till Etiopien. Bilden ovan är från den senaste resan i januari 2016.
Vill du stödja projektet? Då ska du sätta in ditt bidrag på församlingens bankgiro 647-6196, skriv ”Fadderbarnsprojekt i Addis Abeba” på talongen. Du kan också swisha till 123 458 42 98 och ange ”Fadderbarnen” som meddelande.  
 
Mer information: yonas.tamiru@svenskakyrkan.se, 08-680 94 39