Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller ens förstå allting. Om det är ett barn som döps, bjuds barnet in till konfirmation längre fram. Då kan barnet själv välja att bekräfta sitt dop.

Gud har omsorg om alla människor, men i dopet sägs det extra tydligt och personligt. Vid dopet nämner prästen den som döps högt och tydligt vid dess namn. Därefter framför prästen ett löfte från Gud, om att vad som än händer i livet, kommer Gud alltid att ha omsorg om personen. 

Med enkla medel kan dopet bli ett fint tillfälle att välkomna och tacka Gud för barnet, eller för ditt eget liv, om det är du själv som ska döpas. Att själv välja ut dikter och sånger gör dopet mer personligt och där finns våra präster och musiker till hands och hjälper gärna till med tips. Efter dopet kan ni låna fullt utrustade samlingslokaler i anslutning till kyrkan för fika. (gäller doptiden kl 11 på lördagar) Vi kan också låna ut dopklänning. Att döpas är gratis. 

Dopet kan äga rum enskilt, i samband med gudstjänst eller vid ett annat tillfälle. Våra präster kan också döpa på andra språk.

Församlingen erbjuder en omfattande barn- och ungdomsverksamhet, från babysång till tonårsgrupp och Söndagsskola där barnet kan fortsätta att växa i tro i gemenskap med andra.

Så går dop till

Det enklaste sättet att boka dop är via dopkalendern i länken ovan. Om ni inte har möjlighet att boka på det sättet så går det givetvis bra att kontakta församlingsexpeditionen för att boka dag, tid och kyrka. Expeditionen förmedlar även kontakt med präst. 

Dop erbjuds, för barn och vuxna, på lördagar kl 11, 12 och 13 i Skärholmens och Bredängs kyrka, samt kl 13 på söndagar i Skärholmens kyrka. Om du vill låna lokal för dopkaffe finns möjlighet till det om du väljer doptiden kl 11 på lördagar.

För att boka, gå till dopkalendern eller ring 08-680 94 30 alternativt e-posta skarholmen.info@svenskakyrkan.se.

Ni bestämmer vilka som eventuellt ska vara barnets faddrar. Fadderns uppgift är att följa sitt gudbarn genom livet, omsluta det med kärlek och stödja det. Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

I och med dopet blir den döpta personen medlem i Svenska kyrkan.