Bredängs kyrkas exteriör.
Foto: Stig Almqvist

Bredängs kyrka

Bredängs kyrka invigdes 1969 och är församlingens äldsta kyrka. Det är en rymlig kyrka med många olika typer av gemenskapsrum.

Bredängs kyrka är K-märkt. Så här motiveras och karaktäriseras Bredängs kyrka av Stockholms stadsmuseum:

Bredängs kyrka från 1967-71 är tidstypiskt placerad i anslutning till centrumanläggningen enligt devisen "kyrkan mitt i byn". Typiskt för sin tid är även den påfallande informaliteten i utformningen, både invändigt och utvändigt, samt det sätt som församlingens verksamhet är integrerad i byggnaden. Den mycket välbevarade byggnaden är utförd med stor omsorg om material och gestaltning och karakteriseras av sina kubiska volymer och kompakta materialitet som understryks av det bruna teglet. Både formspråk och materialval är tidstypiska och viktiga beståndsdelar i det kulturhistoriska värdet. 

Bredängs kyrka invigdes 1969 och ligger i ena änden av Bredängs centrum. Arkitekt var J Höjer. Från början var tanken att man skulle bygga en fristående kyrkobyggnad på berget bakom kyrkan. Någon fristående kyrka blev det aldrig utan ett större rum i församlingshuset (dvs. det som idag är Bredängs kyrka) invigdes som kyrka. I kyrkan finns ett processionskrucifix gjort av konstnären Simon Andersson. Kyrkan har flera samlingsutrymmen, kök och öppna spisar.

Bredängs kyrka är öppen i samband med verksamhet. Använd ringklockan vid besök om dörren är låst. Besöksadress: Bredängsvägen 260, Bredängs centrum.