Begravning
Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

Hur planerar jag inför en begravning? Vilket stöd kan jag som anhörig få?

Inför begravning sköts ofta den första kontakten med församlingen genom begravningsbyrån. Via begravningsbyrån får du råd och hjälp med det praktiska kring ceremoni och gravsättning. Du kan också själv kontakta skarholmen.info@svenskakyrkan.se på 08-680 94 30 för att boka begravning.

En tid innan begravningsgudstjänsten kommer prästen att kontakta de anhöriga för att komma överens om en tid för ett personligt möte. Då pratar ni och prästen dels lite om den avlidne men även om praktiska saker rörande själva gudstjänsten - vilka sånger eller psalmer ska sjungas? Ska någon hålla tal?

Söndagen innan begravningsgudstjänsten inbjuds de anhöriga till tacksägelse. Den avlidnes namn läses upp i kyrkan och församlingen ber för den avlidna samt för de anhöriga medan kyrkans klockor ringer.

Själva begravningsgudstjänsten kan ske i någon av församlingens kyrkor, i en annan kyrka eller i ett begravningskapell på till exempel Skogskyrkogården. Har gudstjänsten varit i någon av församlingens kyrkor och man vill ha en samling med till exmpel kaffe och tårta efteråt kan man låna församlingens lokaler gratis, dock får man själv stå får kaffeserveringen alternativt anlita ett cateringföretag.

När en tid har gått efter dödsfallet kan det finnas ett behov av att tala om sorgen. Du som är anhörig inbjuds till sorgegrupp.