Viktiga datum för biskopsvalet

Här kan du ta del av tidsplanen för biskopsvalet.

Hösten 2023: Elektorer väljs i stiftets församlingar och pastorat

22 december 2023: röstlängd fastställs

22 januari 2024: Nomineringsval och plädering

6 mars 2024: Offentlig hearing

20 mars 2024: Valomgång 1

3 april 2024: Ev Valomgång 2
Om en kandidat inte får mer än 50% av rösterna i första valomgången genomförs en andra valomgång med de två kandidater som fått flest röster i första valomgången.

14 september 2024: Biskop Åke lägger ner staven i Skara domkyrka

22 september 2024: Biskopsvigning i Uppsala domkyrka

28 september 2024: Mottagande av Skara stifts nya biskop i Skara domkyrka

FAQ - Biskopsval

Hur går det till när en biskop väljs? Det är kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till.

Biskopen leder stiftet

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.

Nominering

För att få fram kandidater till biskopsvalet kommer ett nomineringsval hållas 22 januari i Skara domkyrka. Här kan du ta del av information gällande nomineringsprocessen.

Åtta personer nominerades inför biskopsvalet i Skara stift

Biskop Åke lägger ner staven och går i pension i september och innan dess ska det väljas en ny biskop. Fram till och med 22 januari var det möjligt att nominera personer inför nomineringsvalet. Här presenteras de som nominerats.