Foto: Magnus Aronsson IKON

Vigsel på teckenspråk

Vill ni gifta er?

Par som vill bli vigda på teckenspråk är välkomna att ta kontakt med Skara stifts teckenspråkiga präst, Barbro Lilja Brattgård, mobil 076-8034103 eller via e-post barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se