Foto: Ellen Forsström

"Vi vågade inte ha kvar oljepannan längre"

När oljepannan hade fyllt 50 år gick det inte att behålla den längre. Det var dags för Norra Härene kyrka i Sävare församling att uppdatera sitt uppvärmningssystem. - Dels var oljeeldning inte förenligt med kyrkans mål om att bli fossilfria. Sedan var det riskabelt eftersom vi inte hade någon annan värme, vad skulle vi göra om pannan gick sönder? säger Lisbeth Torstensson, kyrkogårds- och fastighetschef i Sävare församling.

Nej, det var dags för något nytt, men vad? Första tanken var en luft-vattenvärmepump.

- Men där blev vi avrådda. Företaget som jobbade med inomhusklimat, som vi anlitade, menade att det skulle kunna bli underhåll på utedelen, is och sådant, och då blir det inte samma driftsäkerhet. Detta är en kyrka som vi inte har verksamhet i varje dag.

Valet föll på bergvärme

Valet föll istället på bergvärme. Det blev dock lite mer komplicerat än vad de först hade räknat med. Två borrhål fick bli tre eftersom de inte kom tillräckligt djupt. Det var långt ner till berget.

- Det är ju sådant som är svårt att veta innan, vi hade ändå tittat på geologiska kartor.

I en del kyrkor behåller man det vattenburna systemet som varit kopplat till oljepannan men i Norra Härene har man valt att byta. Det gamla systemet var just gammalt.

Foto: Ellen Forsström

- Dessutom har oljan en högre framledningstemperatur så det behövs ofta större element när man har bergvärme. Vi kommer att ha fläktradiatorer för att sprida värmen. Fläktarna styrs så att de går tystare när det är gudstjänst.

När allt är klart så kommer nog hela installationen, med alla omkostnader inräknade, att ha närmat sig miljonen. Församlingen har sökt bidrag, både kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Bidrag för utfasning av oljepannor

- Vi kommer även att söka det inomkyrkliga bidraget för utfasning av oljepannor. Det har tagits fram för att uppmuntra församlingar att frångå fossila bränslen, säger Lisbeth Torstensson.

Hur de kommer att ställa temperaturen i kyrkan mer exakt mellan förrättningarna får vaktmästarna se när de lärt sig det nya systemet. Men några 21 grader i kyrkan kommer det inte att bli.

- Nu har vi 19 grader när kyrkan används, det går bra att behålla jackan på. Med oljepannan har vi haft fyra grader när det inte är något i kyrkan men med bergvärmepump är 10 till 12 grader rekommenderat. Vi får se. Det viktiga är ju att hålla koll på luftfuktigheten så att inte inventarier förstörs.

Norra Härene kyrka är från 1100-talet, ombyggd på 1700-talet. I Sävare församling finns nio kyrkor, en modern och åtta gamla. Huvuddelen av församlingens aktiviteter kommer att hållas i ett fåtal av dessa kyrkor. Men i Sävare tycker man att det är viktigt att församlingsborna också har tillgång till ”sin” kyrka.

- Därför kommer vi alltid att öppna upp för dop, vigslar och begravningar.

Studiebesök inför bytet av uppvärmningssystem

Innan församlingen valde nytt uppvärmningssystem till Norra Härene kyrka gjorde de studiebesök, bland annat i Lena kyrka i Vårgårda.

- Vi fick en jättefin genomgång där. Det är så värdefullt med nätverk, att få ta del av andras erfarenheter. Vi är så tacksamma för den hjälp vi har fått. Vi är jättenöjda hittills. Det enda vi undrar lite över nu är ljudnivån på fläktarna, eftersom de måste vara igång under förrättningarna. Det återstår att se.

Fakta

Norra Härene kyrka används i snitt en gång per månad. Oljeförbrukningen låg på 2,4 kubikmeter per år (motsvarande ungefär 24 000 kilowattimmar) och oljan kostade tidigare i snitt 25 000 kronor per år.

- Men den senaste räkningen var dubbelt så dyr och nu kostar oljan nog ännu mer. Fast det spelar egentligen ingen roll. Vi vågade helt enkelt inte ha kvar oljepannan, den var för gammal och vi måste ha ett driftssäkert system, säger Lisbeth Torstensson.

De två nya bergvärmepumparna har en effekt på upp till 18 kW vardera.

- Deras SCOP-värde är 6 och de ger upp till sex gånger den el de tar i förbrukning. Så det är väl tilltaget men då vet vi att vi kan värma kyrkan även om en av pumparna skulle strula.

Oljepannor i Skara stift

I Skara stift har sju kyrkor oljepanna som huvudsaklig värmekälla. Dessutom används det som spetsvärme i ytterligare tio kyrkor. Därutöver finns det oljepannor i nio andra byggnader. Arbetet med att konvertera till någon annan värmekälla pågår i flera församlingar och pastorat.

Information från kartläggning av oljepannor i Skara stift 2022