Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vi vädjar om fred

Med anledning av kriget i Gaza och Israel har Svenska kyrkans biskopar gjort ett gemensamt uttalande. Här kan du ta del av det.

Vi biskopar i Svenska kyrkan vill utrycka vår varmaste medkänsla med våra medmänniskor i Israel och Gaza som drabbats av terror, våld och krigshandlingar, för de som dödats och skadats och alla som sörjer. Tillsammans med människor över hela världen och våra systerkyrkor i regionen sörjer vi utvecklingen och vi ber för fred och framtidshopp. Vår kallelse är inte till våld, utan till fred och till det goda. Med ord från Psaltaren:

”Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred.” (Psaltaren 34:15)

Hamas har utan urskiljning och under brutala former dödat barn och civila, skändat deras kroppar, hänsynslöst tagit gisslan och avfyrat tusentals raketer mot civila mål i Israel. Vi fördömer Hamas attack. Hamas håller också sitt eget folk som gisslan genom att gömma sig bland Gazas befolkning och använda dem som mänskliga sköldar. Alla dessa handlingar är förkastliga och brott mot folkrätten. Staten Israel har självklar rätt att försvara sig mot det våld och den terror som riktas mot landets befolkning.

I alla krig gäller internationell humanitär rätt: civila ska skyddas och både försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen ska tillämpas. Men under snart en månad har tusentals civila i Gaza inklusive många barn, i strid med dessa principer, dödats i israeliska luftanfall. På Gazaremsan pågår en mänsklig tragedi och humanitär katastrof med enormt lidande. Hundratusentals människor har flytt från de norra delarna till de södra delarna. Det råder akut brist på vatten och elektriciteten är till stora delar utslagen. Sjukvården är överbelastad, mediciner och medicinsk utrustning saknas. De humanitära konvojer som hittills släppts in i Gaza är helt otillräckliga.

Mot denna bakgrund vädjar vi om:

Att alla sidor i konflikten följer den internationella humanitära rätt som gäller vid krig.
Att Hamas omedelbart friger samtliga som tagits gisslan.
Att Hamas upphör med raketbeskjutningen av civila i Israel.
Att Israels militära svar tar hänsyn till civilas säkerhet.
Att humanitära pauser i kriget skapas och säkra korridorer upprättas så att vatten, mat, mediciner och andra förnödenheter kan nå civilbefolkningen i Gaza.
Att världens stater, efter kriget, verkar för en hållbar och rättvis fred i Israel och Palestina.

Vi stöder helhjärtat det arbete som Act Svenska kyrkans partners i det heliga landet bedriver. De verkar alla på olika sätt för fred, förståelse och rättvisa och finns i våra böner.

Även vårt samhälle är påverkat av det som händer i Gaza och Israel. Vi uttrycker vårt varma deltagande med alla er i Sverige som har nära och kära som drabbats av våldet, dödats, tagits gisslan, fått sitt hem förstört. Ni finns i våra böner.

Vi vill uttrycka vår oro, förskräckelse och fördömer den ökade antisemitism som visar sig i Sverige. Att fira terrordåd eller att avhumanisera människor på grund av deras religiösa eller kulturella identitet är förkastligt och oförenligt med det öppna och mångfaldiga Sverige vi alla är en del av.

Vi är tacksamma för de många interreligiösa kontakter och samarbeten som finns runt om i vårt land. Vi åtar oss, och uppmanar alla andra företrädare för religiösa traditioner i Sverige, att fortsätta det interreligiösa samarbetet och göra allt vi kan för att motverka antisemitism och islamofobi.

Tillsammans med människor runt hela vår jord ber vi om fred och framtidshopp, och vi uppmanar alla som vill att stämma in i dessa böner. Vår kallelse är inte till våld, utan till fred och till det goda.

En bön

Gud, vi kommer till dig i bön för alla som drabbas av konflikten i Israel och Gaza.

Vi ber för dem som sörjer sina döda, och som lever i oro för dem som saknas.

Gud, vi ber för den humanitära situationen i Gaza, för alla skadade, alla som förlorat sina hem.

Gud, när både nuet och framtiden verkar vara slagna i spillror, ber vi om glimtar av hopp mitt i det omöjliga.

Hjälp världens ledare att välja fredens och samförståndets väg, en väg till hopp och framtid i alla länder, för oss idag och för det uppväxande släktet.

Amen.

 

Svenska kyrkans biskopsmöte, november 2023

Ärkebiskop Martin Modéus
Biskop Åke Bonnier, Skara stift
Biskop Sören Dalevi, Karlstads stift
Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift
Biskop Erik Eckerdal, Visby stift
Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift
Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift
Biskop Marika Markovits, Linköpings stift
Biskop Mikael Mogren, Västerås stift
Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift
Biskop Eva Nordung Byström, Härnösands stift
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift
Biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift
Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift