Foto: Carla Karlsson

Vi måste fortsätta be för fred

Vi måste fortsätta att be för fred, be för våra ukrainska syskon! Vi får stå fasta i hoppet att ondskan inte har sista ordet, säger biskop Åke på årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

- Vi måste fortsätta att be för fred, be för våra ukrainska syskon!
Vi får stå fasta i hoppet att ondskan inte har sista ordet och vi får också ta situationen i Sverige på allvar och där vi alla som kyrka har ett viktigt uppdrag i att konkretisera Guds kärlek - den kärlek som har sin brännpunkt i korset och uppståndelsen.
Fastetiden får bli en tid där handling och bön må bli ett!

Biskop Åke Bonnier, 24 februari 2023
På årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

Var gärna med och be: 

Gud, jag ropar till Dig om fred i Ukraina.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber för det ukrainska folket.
Jag ber Dig att Du ska skydda dem med Din ”starka hand”.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud jag ber för president Zelenskyj,
för den ukrainska regeringen för det ukrainska parlamentet.
Gud var med dem i de beslut de har att fatta och led dem på Dina vägar.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber för alla som flyr och flytt till andra länder.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber för alla som lever i rädslan, för alla barn i Ukraina, för alla föräldrar,
för alla mor- och farföräldrar, för alla unga vuxna,
för alla som varit mitt i någon sorts karriär.
Var med dem i det som de lever just nu.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar

Gud, jag ber för alla dem som mist och mister nära och kära i krigets helvete.
Var med dem i deras sorg och förtvivlan.
Låt dem få möjlighet att begrava och sörja och visa dem Din väg mitt i det ofattbara och becksvarta mörkret.

Gud, jag ber för alla Ryssar som inte vill vara med och slåss i det orättfärdiga kriget.
Var dem nära.
Var med dem som kommit till Sverige.
Var med så att de kan få uppehållstillstånd.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber att president Putin ska komma till insikt om att fredens väg inte nås med fasansfulla vapen.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber för oss alla i Sverige som oroar oss för konsekvenserna av kriget i Ukraina.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber för alla som arbetar för att förbereda samhället på det värsta.
Var med dem och led dem.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber Dig att Du ska vara nära,
Du som gått före oss längst in i ångesten.
Herre hör mitt bön, svara mig när jag ropar!

Gud, jag ber att Du ska vara nära alla som jag håller kär,
min familj, mina vänner, mina arbetskamrater.
Herre förbarma Dig! Kristus förbarma Dig! Herre förbarma Dig!

Gud, hör min bön, som är mångas böner.
Kom med Din shalom, Din salaam, Din fred, Din rättvisa,
Din kärlek på sådant sätt som Du vill! Du som aldrig överger oss.
”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”
(Rom 8:38-39)

I Ditt heliga namn. Amen!