Närbild på ett brinnande ljus i en ljusstake med stormglas. En orgel i bakgrunden.
Foto: Mikaela Jakobsson /Ikon

Vi får aldrig glömma - aldrig förminska

Idag, 27 januari, är det förintelsens minnesdag. Vi får hedra dem som mördades i förintelsens sammanhang i gaskamrar, i getton och i koncentrationslägrens olika vidrigheter. Läs biskop Åkes text och bön här.

Vi får minnas de 6 miljoner judar utöver romer och homosexuella som utplånades i ett industriellt mördande. Vi får aldrig glömma, aldrig förminska, aldrig ge Hitler och nazisterna en postum seger. Men vi får också hedra dem som överlevde, dem som har delat sitt livs stora smärta med alla oss andra för att vi ska kunna förstå något, lära oss på ett sådant sätt att nazismen och antisemitismen aldrig någonsin ska kunna bli en verklighet igen.

Dessvärre tycks vårt eget Sverige vara en plats där antisemitismen och nazismen ges möjlighet att florera tillsammans med främlingsfientligheten. Också i kyrkans sammanhang dyker antisemitismen upp i okunnighetens torgförande i predikningar med nidbilder av fariséer, med en beskrivning av judendomen som Jesu teologiska kontrast snarare än hans judiska kontext. Kyrkan behöver sannerligen ”sopa framför egen dörr” och samtidigt höja rösten mot allt vad antisemitism och nazism heter!

Jag tackar Gud för den bok som kom ut för ett år sedan och som heter ”Tala väl”. Predikokommentar i Krister Stendahls anda”. Krister Stendahl - var professor och rektor för Harvard Divinty School och blev så småningom biskop i Stockholms stift. Han var en känd förespråkare för judisk kristen dialog och underströk den oerhörda betydelsenav frågan: Hur kan jag sjunga min sång till Jesus utan att tala illa om de andra? Boken finns att köpa via Svenska Bibelsällskapets Bibelbutiken.
——
Dagens text som vi får stanna upp vid är hämtad från Hebreerbrevets trettonde kapitel verserna 1-3:
”Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.” (Bibel 2000)
——
Kärleken är motkraften mot hatet. Omsorgen motkraften mot det destruktiva. Vi får öppna vår mun att tala för dem som förvägras att höras.
——
Vill Du be med mig?
Åter igen ber jag med den helige Franciskus ord:
Herre, gör mig till ett redskap för Din fred…
Låt mig bringa kärlek där hatet råder…
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts…
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder…
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder…
Låt mig bringa tro där tvivlet råder…
Låt mig bringa hopp där misströstan råder…
Låt mig bringa ljus där mörkret råder…
Låt mig bringa glädje där sorgen råder…
O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, inte så mycket söka att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.”

Gud, jag ber om fred i Ukraina. Kom med Din shalom, Din salaam!
Gud, jag ber för mina judiska syskon. Var med dem i allt det som är deras verklighet. Tack att vi får vara medvandrare på Din väg. Tack att jag får vara inspirerad av min judiske broder Jesus. Gud hjälp mig att i allt stå upp mot antisemitismen i alla dess vidriga former oavsett om det är utanför eller innanför kyrkans murar.

Herre förbarma Dig!
I Jesu namn. Amen

Åke Bonnier, biskop